Stil op til menighedsrådet

i Husum Kirke: 

 

 

HVOR OG HVORDAN:  
Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også i Husum Sogn, den 17. september
2024.


HVEM KAN STILLE OP:

Hvis du er over 18 år og medlem af  folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget.

Hvis der skal løses sognebånd sker det ved henvendelse til Husum Kirke senest den 2. september 2024. 

 

ORIENTERINGSMØDE:

Den 14. maj 2024 kl. 17.00 var der orienteringsmøde om valget til menighedsrådet i Husum Kirke.

Se menighedsrådets orientering: her

 
Du kan læse mere om menighedsrådsvalget i denne folder:

Stil op til menighedsrådsvalget 2024

 

Læs mere om menighedsrådsarbejdet i Husum Kirke: 

KORT OG GODT OM HUSUM KIRKE OG VALGET

 

Arbejdet i menighedsrådet: 

Næstformand Wivi Dalhammer:

 

”Man møder mange spændende mennesker og kan i høj grad også selv vælge hvilke områder, man vil fordybe sig i: Økonomi, kirkelige aktiviteter, socialt arbejde mv.

Derfor er det også vigtigt, at vi tiltrækker folk, som ved noget om bl.a.  regnskab, ledelse og som har lyst til frivilligt arbejde. Stil op til menighedsrådsvalget den 17. september 2024 – du får meget tilbage som menneske!".

 

Kontaktperson Eva Korntved: 

 

”Du er inde i Folkekirkens maskinrum og samarbejder med meget forskellige personalegrupper med hvert deres speciale. Jeg har meget mere indflydelse, end jeg havde forestillet mig. Husum Kirke har f.eks. fået nyt tag, ny belysning og flotte kirketekstiler, hvor jeg har været med i hele den spændende proces”.

 

"Det gode menighedsråd kan fungere som et stærkt team med forskellige roller, præferencer og kompetencer og hjælpe kirken til både at kigge ind i fremtiden og beslutte, hvordan vejen derhen skal være. Og deltage aktivt i at få tingene til at ske".

 

INFORMATIONSMØDE DEN 14. MAJ 2024 KL. 17.00 I HUSUM KIRKE 

 

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i Husum Sogn og hvordan du stiller op til menighedsrådsvalget, er det en god mulighed at møde op. Du kan også invitere din nabo med!

 

Orienteringsmødets dagsorden:

1.Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Vision, ønsker om ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at stille op som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.