Kirketjener

Kirketjener

For kontakt til daglig kirketjener i Husum Kirke, ring da tlf: 3828 5446 og tryk 2

Kirketjeneren kan også træffes på E-mail: kirketjener.husumkirke@gmail.com

Kirketjenere:
Kirsten Østergaard (ledende)
Mobil: 30 61 44 21
Lars Heiberg Jacobsen
Mobil: 26 20 03 30

 

   Aktuelt