Husum Menighedsvuggestue og -børnehave

For at give børnene bedst mulig forståelse for det samfund, de vokser op i, tager vi udgangspunkt i de etiske normer og værdier, som det danske samfund og den danske kultur bygger på.

Det er en menighedsinstituition, og vi lægger vægt på, at børnene får et naturligt forhold til vores kirke. Dette vil vi opnå ved at deltage i fire årlige børnegudstjenester, hvor forældrene altid er hjertelig velkomne.

Husum Menighedsbørnehaves børnekor øver hver anden onsdag  i Husum Kirke. Vi bruger også kirken til mange forskellige arrangementer såsom: videofremvisning, teater, film, musik og cirkusforestillinger samt den årlige fotografering af børnene, forældremøder og en julekrybbeforestilling, som børnene øver her og opfører for deres kammerater og forældre.

Vi tilbyder et holdningsmæssigt åbent miljø. En pædagogik, der bygger på et kristent grundlag, og som tager sit udspring i, at mennesker har noget på hjertet. Det betyder ikke, alle skal mene det samme eller noget bestemt. Det er et spørgsmål om at vise respekt for anderledes tænkende, og stå ved sine egne holdninger og turde sætte dem til diskussion.

I arbejdet med børn fra andre samfund og kulturer skal deres etiske normer og værdier respekteres og efterleves!

Årskalender
Hver torsdag vil børnene på skift få mulighed for at deltage i motorisk værksted.

 

Leder af børnehaven
Klaus Westi Fagerlin, tlf.3828 4140

Leder af vuggestuen
Dorthe T. Olsen, tlf. 3828 0650

   Aktuelt