Dødsfald og begravelse

Dødfødt barn
Fødsel af et dødfødt barn skal anmeldes til kirkekontoret senest 2 hverdage efter fødslen. Ved registrering af et dødfødt barn skal registreres oplysning om forældre samt oplysninger vedrørende begravelse.

Anmeldelse af dødfødt barn skal ske på blanketten "anmeldelse af dødfødt barn og anmodning om begravelse/ligbrænding", der også udleveres på hospitalet, på kirkekontoret eller hos bedemanden. Sammen med anmeldelsen skal I aflevere lægens dødsattest. Har I en bedemand til at hjælpe med det praktiske, sørger han/hun for anmeldelse.

Er I som forældre ikke gift med hinanden, kan I registrere faderskabet til et dødfødt barn eller et barn død kort efter fødslen ved at aflevere blanketten "registrering af faderskab". Blanketten fås også på kirkekontoret.

I kan læse nærmere om anmeldelse af dødfødt barn og faderskab, og I er også velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Dødsfald
Anmeldelse af dødsfald skal ske digitalt på www.borger.dk. Midt på siden findes en boks med genveje, vælg dødsfald.   Har man en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet, sørger bedemanden
for at anmelde dødsfaldet.

Hvis afdøde er medlem af folkekirken aftales nærmere om begravelsen/bisættelsen med den præst, der skal forestå handlingen. Kirkens kordegn henviser til den præst, der skal forestå handlingen.

Har du som pårørende spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af et dødsfald, er du velkommen til at kontakte personregisterføreren.

   Aktuelt