Historien

Det var bønderne i Husum - der dengang hørte under Brønshøj Sogn - som ikke længere ville finde sig i at måtte bruge den overfyldte Brønshøj Kirke. Juleaften 1922 måtte de stå i våbenhuset fordi, der ikke var plads til dem! De ville have deres egen kirke! - og de arbejdede hårdt for den. Gårdejer Jochumsen - Højdegård - skænkede en grund. Man sparede sammen, løb stædigt myndighederne på døren, og så blev der bygget. I 1928 kunne “Husum midlertidige kirkesal” indvies af biskop H. Ostenfeldt.

Den midlertidige kirke stod i 47 år. Den blev af de fleste opfattet som “Husum Kirke” deres egen rigtige kirke. Den skulle bare udvides med menighedslokaler. Der blev lavet planer, - arkitekter lavede tegninger ..... og så blev det hele ikke til noget.

I 1968 blev kirken grundigt undersøgt af daværende kirkeminister Fog Petersen. Han afviste på det kraftigste, at der skulle bygges til dette hus. Det kunne ikke betale sig - hverken økonomi eller bygningens tilstand kunne bære en udvidelse. Til stor fortrydelse for mange blev det besluttet, at den gamle kirkesal skulle rives ned og en ny kirke bygges.

I tiden mellem nedrivningen og nybyggeriet boede menigheden så i en vandrekirke af træ på Gyrstingevej.

Krucifix, tidligere brugt som alterudsmykning. Hænger nu i våbenhuset.

I den nye kirke findes stadig nogle minder fra den gamle kirkesal. Krucifixet blev en del år brugt som alterudsmykning. De to store malm lysestager og kirkesølvet bruges den dag i dag. I en lang periode hang det gamle alterbillede - et Kristus-maleri - på pulpiturets væg. Da kirken fik sin nye udsmykning i 1995 blev krucifixet flyttet til våbenhuset og alterbilledet blev skænket til en kirke i Kroatien. Den var lige genopbygget efter krigen - og menigheden der blev utroligt glade for Husum Sogns gave.

Et stort billede - en forstudie til et alterbillede af Anna E. Munck til Kerteminde Kirke- hang længe i den gamle kirke. Det blev flyttet over til den nye, men det var alt for stort til konfirmandlokalet. Nu er det dér, hvor det hører mere hjemme, nemlig på Kerteminde Museum.

ARKITEKTUREN: Det var Holger Jensen der tegnede den nye kirke. Den så meget anderledes ud! - lignede den overhovedet en kirke? Det tog lang tid at acceptere den. Der findes måske stadig mennesker, der ikke har været inde i den. Men hver gang nogen for første gang kommer ind, hører man: “Hvor er her smukt, det skulle man ikke tro, når man kun ser det ydre!”

INDVIELSEN: Kirken blev indviet d. 4 september 1977 og har nu stået i 37 år. Ikke så længe for en kirke - vore ældste kirker i Danmark er fra 1100-tallet! Men alligevel: En fødselsdag der skal fejres. For så mange mennesker har haft, og vil få glæde af at komme i kirken.

KUNST I KIRKEN: Siden indvielsen er der sket en del forandringer. Kirkerummet blev udsmykket af kunstneren Adi Holzer og i 2000 blev der bygget om: Der kom et ordentligt kirkekontor ud af det, et rum for kirketjeneren, et handicaptoilet ligesom garderoben blev ændret, så der nu er plads til de mennesker, der venter på at komme ind og lige gerne vil snakke sammen. Kirken er yderst handicapvenlig. I 2015 fik kirken en tilbygning med bl.a. et mødelokale, som også danner ramme for en række arrangementer. 

KORSET: Facaden mod Korsager Allé prydes af et kors smedet af menighedsrådsmedlem, Boye Larsen.

TAGRENOVERING: Husum Kirke har gennemgået en omfattende tagrenovering i 2022-23 på grund af vandskader mv.  og taget fremstår med nyt tegltag og kobberinddækninger. Samtidig blev loftsbelysning i kirkerum og de tilstødende lokaler udskiftet med energibesparende LED teknologi. Dette giver også mulighed for at arbejde med forskellige lystemaer i kirkerummet alt efter arrangementets karakter.  

NYE KIRKETEKSTILER: I 2023 fik Husum Kirke nye tekstiler designet og vævet af den anerkendte kunstner Martin Nannestad Jørgensen. Foreløbig omfatter designet altertæppet og knæfald.