Mission

Målsætninger 2023 

MISSION:
Husum Kirkes mission er som folkekirke at forkynde det kriste evangelium for alle i Husum Sogn. Dette sker frem for alt gennem: 

Gudstjeneste
Undervisning
Diakoni

LEDESTJERNEN: GIV DET VIDERE 
Husum Kirke har rødder i traditionen, et vågent blik for nutiden, visioner og tro på evigheden.

Vi ønsker at styrke den daglig kontakt med sognets borgere, så kirken i endnu højere grad er en aktiv medspiller i deres liv.

Vi vil arbejde for, at Husum Sogns indbyggere i endnu højere grad bruger kirken og bevidst opsøger dens mange tilbud. Dette kan vi med sindsro gøre, fordi Husum Kirke hviler på et klart og   solidt teologisk fundament.

Højmessen er således genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og indgår i et frugtbart samspil med dagens tekster. I Husum Kirke arbejder vi løbende med udvikling af gudstjenester og musikledsagelse og at  eksperimentere med nye formater med respekt for traditionen.

VÆRDIERNE

Vi vil bestræbe os på at favne alle, men ikke nødvendigvis altid, og ikke nødvendigvis alting.
At kirkens dør er en indgang til fællesskab.
At vi er en helle for folk i chok og sorg


    Udarbejdet af Menighedsråd og medarbejdere på visionsdag, den 23. januar 2022.